Náhradní plnění

Charita Opava, jako zaměstnavatel zaměstnávající  více než 50 % osob se zdravotním postižením, nabízí firmám, organizacím či institucím s více než 25 zaměstnanci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, možnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením odebráním služeb či výrobků – tzv. náhradní plnění.  Jsme registrováni v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění. V seznamu dodavatelů náhradního plnění najdete náš roční (100 603 101 Kč pro rok 2021) i aktuální limit. Blíže k problematice zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Podívejte se na naši nabídku